Aktywne Cztery Pory Roku

Koszt zadania po weryfikacji

49965 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Józefa Jaworskiego -Stadion lekkoatletyczny. Aleksandrów Łódzki ul. Bankowa 7/11 ( start / meta) Jako szkoła lekkoatletyczna posiada również odpowiednie zaplecze sanitarno – szatniowe. Trasa biegów / marszów wyznaczona będzie po drogach Aleksandrowa Łódzkiego oraz okolic Rąbienia.


5. Opis projektu

W ramach projektu uczestnicy będą mogli wziąć udział w czterech biegach/marszach nordic walking na dystansie 5 km/ 10 km (dwie pętle po 5 km). Biegi /marsze nie będą miały charakteru rywalizacji. Będzie jedynie pomiar czasu, o którym każdy uczestnik zostanie poinformowany bezpośrednio po zakończonym biegu / marszu. Pełne wyniki będą dostępne na stronie internetowej projektu maksymalnie trzy dni po ukończonej imprezie. Limit osób podczas każdej imprezy przewidziany jest na 250 osób. Jest to impreza cykliczna, nie jest wymagane jednak uczestnictwo w każdym z biegu / marszu. Należy się każdorazowo zapisać na dany bieg / marsz, bez żadnych opłat wpisowych.

Planowane biegi / marsze

I Bieg o Pieczone Jabłko - 29 września 2018 roku (sobota) jesień

II Bieg o Pączka - 3 luty 2019 roku (sobota) zima

III Bieg o Pęczek Rzodkiewki - 13 kwietnia 2019 roku (sobota) wiosna

IV Bieg o Truskawkę 22 lub 29 czerwca 2019 roku (sobota) lato

Są to planowane daty poszczególnych biegów, które mogą ulec nieznacznym przesunięciom. Ważne, aby były one w sobotę tak, aby mogła wziąć w nich udział jak największa ilość osób. Podczas każdego biegu / marszu uczestnicy otrzymają pamiątkową koszulkę oraz medal na mecie, spersonalizowany stosownie do danego biegu / marszu. Projekt medalu oraz nadruku na koszulce zostanie wyłoniony w drodze konkursu dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Aleksandrów Łódzki, którzy zostaną w ten sposób projektantami medali jak i koszulek. Jednocześnie konkurs ten skłoni młodych ludzi do refleksji związanej ze zdrowym trybem życia. Oryginalne numery startowe dla uczestników biegu przygotują uczniowie Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Jaworskiego w ramach pracy wolontariatu- działanie na rzecz społeczności lokalnej. Ponadto zawodnicy / uczestnicy otrzymają w zależności od biegu: pieczone jabłko, pączka, pęczek rzodkiewki, pojemniczek truskawek, gorącą herbatę lub wodę w zależności od pory roku.

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU:

Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Józefa Jaworskiego -Stadion lekkoatletyczny. Aleksandrów Łódzki ul. Bankowa 7/11 ( start/ meta) Jako szkoła lekkoatletyczna posiada również odpowiednie zaplecze sanitarno – szatniowe. Trasa biegów/ marszów wyznaczona będzie po drogach Aleksandrowa Łódzkiego oraz okolic Rąbienia.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Na terenie naszej gminy jest zbyt mało imprez o charakterze sportowym dostosowanych dla amatorów aktywności fizycznej bez podłoża rywalizacji. Często względy ekonomicznie decydują o rezygnacji z udziału w tego rodzaju imprez przez aleksandrowian, które oferują inne miasta i gminy ( koszty wpisowe, dojazd itp. ). Dzięki temu projektowi zmieni się to. Potrzeby i oczekiwania na tego typu imprezy zostaną zaspokojone na miarę przeciętnego mieszkańca gminy i zachęcą go dodatkowo do dbania o swoje zdrowie. Celem projektu jest popularyzacja biegów oraz marszów nornic walking jako najprostszej formy ruchu i rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia, sposobu na spędzanie wolnego czasu w gronie rodziny i znajomych oraz rozwijanie pasji. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych tych młodszych jak i tych starszych dorosłych. Integracja środowiska lokalnego, biegowego oraz fanów nornic walking. Promowanie prawidłowych nawyków żywieniowych jako integralnej części aktywności sportowej. Łączenie pokoleń jest tu bardzo istotne. Dzięki temu projektowi mogą to robić razem i doświadczać wspólnych pozytywnych emocji jakie towarzyszą imprezom sportowym, nawiązywaniu nowych znajomości. W biegach / marszach będą mogli wsiąść udział wszyscy chętni ( młodzież, dzieci za zgodą rodziców / opiekunów prawnych, seniorzy, każdy chętny i gotowy do podjęcia nowych wyzwań) Planowany pomiar czasu biegu / marszu zmotywuje uczestników do systematycznej aktywności ruchowej, co będzie widoczne w poprawie czasów indywidualnych w poszczególnych biegach / marszach, mimo że nie będzie żadnej klasyfikacji. Każdy indywidualnie będzie mógł to sprawdzić na sobie. Dzięki realizacji projektu będzie zwiększona aktywność sportowa aleksandrowian nie tylko środowiska biegaczy ale i chodziarzy, których coraz więcej można spotkać na ścieżkach / chodnikach Aleksandrowa Łódzkiego i wokół niego. Aktywny tryb życia ma niewątpliwe wpływa na kondycją zdrowotną mieszkańców gminy a co za tym idzie ich poczuciem zadowolenia.