Modernizacja i nowe oznakowanie przystanków przy trasie nr 72

4. Miejsce realizacji projektu

Przystanki autobusowe przy DK 72 po obydwu stronach trasy od granicy miasta Aleksandrów Łódzki do Prawęcic


5. Opis projektu

Projekt zakłada modernizację i nowe oznakowanie przystanków autobusowych przy DK 72 na terenie gminy Aleksandrów Łódzki. W ramach jego realizacji należy odnowić wszystkie istniejące wiaty przystankowe (wypełnić ubytki, zredukować różnicę poziomów między posadzką wiaty a jezdnią, odmalować ściany, wymienić ławki, postawić kosze na odpadki itp.), postawić nowe wiaty przystankowe (tam, gdzie ich nie było, jeśli jest to w danym miejscu możliwe), postawić nowe tabliczki z nazwami przystanków (powinny być to nazwy miejscowości, z którymi dane przystanki sąsiadują i których pasażerowie używają na co dzień podróżując busami; przykładowe nazwy przystanków: Łobódź, Jastrzębiec, Adamów).


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt ma przede wszystkim poprawić komfort podróżowania mieszkańców z mniejszych miejscowości naszej gminy, którzy korzystają na co dzień z transportu zbiorowego. Często pokonują długą drogę od domu do przystanku, dlatego powinni mieć zapewnione dobre warunki oczekiwania na busy, czyli przede wszystkim porządną wiatę chroniącą przed wiatrem i deszczem. Ponadto, mając na względzie potrzeby osób starszych i z niepełnosprawnościami, przystanki autobusowe powinny być wyposażone w wygodne ławki oraz swobodne dojście bez znacznej różnicy poziomów. Przydatne będą również tabliczki z nazwami przystanków, aby ułatwić stałym i nowym pasażerom orientację w terenie. Każdego dnia z przystanków zlokalizowanych przy DK 72 korzysta wiele osób - uczniów, pracowników, studentów, emerytów - dla których jest to jedyna możliwość dotarcia do Aleksandrowa Łódzkiego, Łodzi czy Poddębic.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Odbiorcami projektu są pasażerowie transportu zbiorowego z miejscowości zlokalizowanych przy DK 72 (m.in. Sobienia, Bełdowa, Łobodzi, Chrośna, Prawęcic, Adamowa, Ciężkowa).