Gminny Dzień Seniora

4. Miejsce realizacji projektu

MOSiR w Aleksandrowie Łódzkim


5. Opis projektu

Aleksandrowska Rada Seniorów zgłasza projekt organizacji Gminnego Dnia Seniora. W ramach tego projektu proponujemy: występy artystycznych zespołów ludowych, pokazy mody dla seniorów (rozstrzygnięcie konkursu na stylową seniorkę), możliwość wyrobienia kart seniora, spotkanie z seniorką-aktorką, dyskoteka dla seniorów połączona z nauką tańca, zawody sportowe dla osób 60+, przegląd twórczości artystycznej seniorów. Przewidywany jest również gorący poczęstunek.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Głównym celem tego projektu jest pobudzenie osób w wieku 60+ do aktywnego stylu życia, poszerzenia wiedzy, rozwijania pasji i integracji międzypokoleniowej.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Charakter ogólnodostępny, jednodniowy, plenerowy, w miesiącu wrześniu lub październiku.