Pudełka/koperty ratujące życie pacjenta

4. Miejsce realizacji projektu

miasto i gmina Aleksandrów Łódzki


5. Opis projektu

Zbiór informacji o stanie zdrowia seniorów i zażywanych przez nich leków.

W pudełku/kopercie powinna być umieszczona informacja o stanie zdrowia pacjenta i wykaz używanych przez niego leków, podpisany wraz z aktualną datą przez lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty, u którego leczy się pacjent. Na drzwiach lodówki powinna być umieszczona etykieta informująca o miejscu przechowywania pudełka/koperty.

Będzie to pierwszy łącznik informacji, pomiędzy lekarzem, a pacjentem.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Informacja o stanie zdrowia pacjenta i używanych lekach ma wpływ na szybkie reagowanie lekarza udzielającego pierwszej pomocy ratującej życie. Na potrzebę wprowadzenia takiego projektu zwróciła uwagę Aleksandrowska Rada Seniorów, która zna potrzeby starszych osób.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Projekt skierowany do aleksandrowskich seniorów. Osoba zainteresowana, aby dostać pudełko/kopertę będzie musiała zgłosić się w wyznaczone miejsce.