Oświetlenie uliczne

Koszt zadania po weryfikacji

25000 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

ul. Warneńczyka, Aleksandrów Łódzki


5. Opis projektu

Postawienie niezbędnej (maksymalnie 10) liczby latarni ulicznych przy ul. Warneńczyka w celu doświetlenia drogi. W zakresie budowy oświetlenia ulicznego w ul. Warneńczyka na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Jagiellończyka wykonane zostanie oświetlenie w ramach tegorocznego budżetu. Na pozostałym odcinku na ul. Poselskiej nie ma możliwości wykonania budowy oświetlenia zaprojektowanego w ramach budowy ciągu komunikacyjnego Poselska-Sportowa-Nowokaliska z powodu braku możliwości oświetlenia istniejącego w chwili obecnej przebiegu ulicy (zbyt duża odległość).


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Postawienie oświetlenia w tej okolicy spowodowało by z pewnością poprawę bezpieczeństwa. Szczególnie myślę tu o bezpieczeństwie dość sporej liczby osób , które w tej okolicy uprawiają sporty, np. biegi, jazdę na rowerach, chodzenie z kijkami itp. Często odbywa się to wieczorem, po zapadnięciu zmroku, a amatorzy w.w. dyscyplin i spacerowicze nie zawsze są odpowiednio ubrani, przez co często niewidoczni dla kierujących pojazdami. Wychodzące na drogę zwierzęta domowe też byłyby bezpieczniejsze. Ucieszyliby się też mieszkańcy okolicznych domów.