„Dziecięca Straż” Wakacyjna Akademia Bezpieczeństwa i Zabawy

4. Miejsce realizacji projektu

Teren Gminy Aleksandrów Łódzki


5. Opis projektu

Zajęcia edukacyjne o tematyce bezpieczeństwa i właściwego zachowania się w sytuacjach niestandardowych. Najlepsza istniejąca forma nauki dla dzieci i młodzieży - poprzez zabawę.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Celem projektu jest popularyzowanie pożarnictwa oraz zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki.

Rozwijanie różnorodnych form integracji społecznej podczas zajęć z Wakacyjną akademią bezpieczeństwa.

„Łączenie pokoleń” poprzez wspólne wykonywanie ćwiczeń i zadań przewidzianych w programie zajęć.

Propagowanie i przybliżanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród dzieci i młodzieży.

Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy.

Pozyskane środki chcemy przeznaczyć na organizację wakacyjnych spotkania z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki.

Poprzez profesjonalne pokazy ratownictwa i aktywne włączanie w nie uczestników spotkań, pokażemy jak należy zachowywać się w sytuacjach stresowych.

Zaprezentujemy na czym polega i z jakich elementów składa się akcja ratowniczo - gaśnicza.

Nauczymy prawidłowego wykonywania RKO ( resuscytacji krążeniowo – oddechowej) czynności ratującej życie, na profesjonalnym sprzęcie przewidzianym do tego typu czynności.

Pokażemy jak sprawnie zbudować linię gaśniczą.

Nabyte podczas zajęć umiejętności będziemy sprawdzać na specjalnym torze przeszkód.

Spełnimy dziecięce marzenie - „ zostać strażakiem”

Gwarantujemy wspaniałą zabawę i niezapomnianą wakacyjną przygodę z Dziecięcą Strażą

Całość naszego programu pokaże jak ciężka i odpowiedzialna jest praca strażaka.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Projekt ogólnodostępny