4. Miejsce realizacji projektu


5. Opis projektu


6. Uzasadnienie realizacji projektu


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców