Bezpieczne osiedle-Oświetlenie uliczne -ulicy Ziemiańskiej Rąbień AB

4. Miejsce realizacji projektu

Rąbień AB, oświetlenie ulicy Ziemiańskiej od przystanku MPK wgłąb osiedla.


5. Opis projektu

Budowa latarni ulicznych przy drodze która prowadzi do jedynego przystanku w Rąbieniu AB (Rąbień Centrum)


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Budowa oświetlenia ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa poruszania się pieszych w rejonie gdzie jest kilkadziesiąt domostw, a jest to jedyna droga do przystanku łączącego z Łodzią i Aleksandrowem.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

brak