Zajęcia rekreacyjne i sportowe

4. Miejsce realizacji projektu

Aleksandrów lodzki


5. Opis projektu

Zajęcia rekreacyjne i sportowe w celu zachęceni dzieci i młodzieży do rozwoju. Można zorganizować w szkole bądź mdk . O różnych tematykach


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Zachęcenie dzieci i młodzieży do samodoskonalenia i zachęceni ich do nauki.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Ogólnodostępne