Przy tężni

Koszt zadania po weryfikacji

200000 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

Miejsce realizacji projektu.

Aleksandrów Łódzki, osiedle Bratoszewskiego, teren należący do Spółdzielni Mieszkaniowej w Aleksandrowie Łódzkim, obejmujący niezagospodarowany plac po byłym boisku piłkarskim, zlokalizowany pomiędzy Pasażem Pierlejewskiego od strony zachodniej a blokami przy ul. Bratoszewskiego od strony wschodniej.


5. Opis projektu

Projekt obejmuje wybudowanie tężni na osiedlu Bratoszewskiego. Zagospodarowany zostanie również przyległy teren — poprzez nasadzenie drzew, krzewów i roślin ozdobnych wraz z umiejscowieniem drobnej architektury ogrodowo-parkowej w celu przeznaczenia go na miejsce wypoczynku dla mieszkańców.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

1.Teren, którego dotyczy przedmiotowy wniosek, usytuowany jest w centrum betonowego osiedla mieszkaniowego. Pierwotnie było tam boisko piłkarskie, w chwili obecnej jest to teren niezagospodarowany, z wypaloną przez słońce trawą, gdzie tworzą się tumany kurzu i pyłu.

2.W naszym mieście jest coraz więcej osób starszych, które nie zawsze mają siłę na dalekie spacery (np. MOSiR) a chętnie odpoczną w bliskiej okolicy, pośród zieleni, na świeżym powietrzu, szczególnie w pobliżu tężni.

3.Czym jest tężnia oraz zieleń dla zdrowia mieszkańców betonowych bloków nie trzeba nikomu tłumaczyć. O pozytywnym wpływie na zdrowie ludności świadczy coraz większa popularność budowania takich obiektów w różnych miastach Polski. Zauważyć należy również, że inwestycja taka zmobilizuje część społeczeństwa - szczególnie osób starszych czy niepełnosprawnych - do wyjścia z czterech ścian mieszkania. Wiele osób żyje w zamknięciu, bo nie ma dokąd pójść, żeby odpocząć. Jedyna alternatywa dla kontaktów towarzyskich to uczestnictwo we mszy świętej, zakupy w sklepach lub "okupowanie" przyklatkowej ławki.

4. Obok przedmiotowego terenu usytuowana jest siłownia na świeżym powietrzu, plac zabaw dla dzieci oraz boisko wielofunkcyjne, zatem celowym jest przeznaczenie tego placu na miejsce spacerów, wypoczynku oraz spotkań sąsiedzkich.

5. Powstanie skweru czy też miniparku zdrowotno-wypoczynkowego będzie kontynuacją i rozszerzeniem jednokierunkowym, a zarazem wielofunkcyjnym, wcześniejszych działań mających na celu przeznaczenie tego i przyległych terenów dla poprawienia komfortu życia mieszkańców.

6.Wybudowanie tężni, zazielenienie terenu - poprzez nasadzenie drzew i krzewów - pozwoli wytworzyć miejscowy mikroklimat, który wpłynie pozytywnie na zdrowie mieszkańców. Wpływ tężni na środowisku wyeliminuje konieczność tworzenia kurtyn wodnych w okresie letnich upałów, zaś zamknięty obieg przepływu solanki ograniczy ilość zużytej wody.

7.Oprócz tężni teren ten dodatkowo uzupełniony o drobną architekturę parkowo-ogrodową w postaci ławek, stolików do gry w szachy, mis kwiatowych, karmików dla ptaków, poidełek czy nawet „biblioteki pod chmurką” postrzegany będzie jako oaza zdrowia, zieleni i aktywnego wypoczynku pośród betonowego blokowiska.

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU:

Aleksandrów Łódzki, osiedle Bratoszewskiego