Spektakl laserowy związany z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

Koszt zadania po weryfikacji

18500 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

Park Miejski w Aleksandrowie Łódzkim


5. Opis projektu

Projekt obejmuje zorganizowanie rozbudowanego widowiska multimedialnego w formie 15-20 minutowego show, w którym motywem przewodnim będzie tematyka związana ze 100-leciem odzyskania Niepodległości przez Polskę, ukazaną na tle historii naszego miasta i gminy. Spektakl przestrzenno-graficzny zrealizowany będzie przy użyciu lasera kolorowego. Część graficzna pokazu pojawi się 4-krotnie na ekranie materiałowym i będzie odtwarzana dla mieszkańców co pół godziny w celu zapewnienia wszystkim osobom zainteresowanym bezproblemowego udziału w pokazie. Podkreślenia wymaga, że scenariusz części graficznej pokazu zostanie przygotowany w oparciu o materiały historyczne zgromadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Aleksandrowa, dzięki czemu będzie możliwe zapoznanie mieszkańców z historią naszego regionu i lokalnego dziedzictwa kulturowego. Animacja laserowa stworzy wzór filmu animowanego rysowanego jedną linią, zsynchronizowany z muzyką i będzie się składać z sekwencji ruchomych obrazów:

- 10 slajdów związanych z historią Naszego miasta (100 lat przed odzyskaniem Niepodległości),

- 20 slajdów związanych z obchodami 100-lecia odzyskania Niepodległości,

- 15 slajdów związanych z historią Naszego miasta (100 lat po odzyskaniu Niepodległości).

Miejsce realizacji: Park Miejski


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Głównym celem projektu jest uroczyste uczczenie obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości przez mieszkańców Naszego miasta i gminy przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Proponowana inicjatywa przyczyni się do wzmocnienia poczucia wspólnoty narodowej jak i lokalnej poprzez przybliżenie i upowszechnienie wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości i odbudową państwowości polskiej na poziomie lokalnej historii. Przedmiotowe działanie wpłynie ponadto na zaktywizowanie społeczności lokalnej do udziału w podobnych inicjatywach społeczno-kulturalnych i dalszego rozwijania zdobytej wiedzy o historii naszego regionu.

Główną myślą jaka przyświecała przy przygotowaniu niniejszego projektu były słowa Jana Pawła II, który pisał:

„Termin „naród” oznacza tę społeczność, która znajduje swoją ojczyznę w określonym miejscu świata i która wyróżnia się wśród innych własną kulturą. Katolicka nauka społeczna uważa zarówno rodzinę, jak i naród za społeczności naturalne, a więc nie owoc zwyczajnej umowy. Niczym innym zatem nie można ich zastąpić w dziejach ludzkości. Nie można na przykład zastąpić narodu państwem, chociaż naród z natury pragnie zaistnieć jako państwo, czego dowodzą dzieje poszczególnych narodów europejskich i polska historia.”