Manufaktura ogrodowa trzmiela z Czwórki

Koszt zadania po weryfikacji

18600 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

Szkoła Podstawowa nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim al. Wyzwolenia 3


5. Opis projektu

Projekt dotyczy założenia ogrodu, który dzięki odpowiednio dobranym roślinom sprawi, że stanie się on miejscem przyjaznym dla dziko żyjących owadów - w szczególności trzmieli. Są to bardzo pożyteczne owady, które zapylają m.in.rośliny motylkowate - nieatrakcyjne dla pszczół. Odznaczają się one bardzo szybką pracą na kwiatach, są odporniejsze na niesprzyjające warunki pogody, mogą latać w czasie chłodu i drobnego deszczu, a ich dzień pracy jest znacznie dłuższy od pszczelego.

Projekt zakłada:

1. Nasadzenie różnorodnych gatunków roślin (drzew, krzewów i bylin) szczególnie chętnie odwiedzanych przez trzmiele.

2. Postawienie domków dla trzmieli i innych owadów oraz karmników dla małych ptaszków.

3. Stworzenie ścieżki edukacyjnej z opisami i zdjęciami znajdujących się w ogrodzie roślin.

4. Ustawienie tablic z informacjami i ciekawostkami dotyczącymi trzmiela i innych owadów miododajnych.

5. Wykonanie ścieżki sensorycznej z wykorzystaniem naturalnych materiałów.

6. Ustawienie ławeczek parkowych.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt "Manufaktura trzmiela z Czwórki" niesie ze sobą wiele korzyści. Najważniejsze z nich to:

1. Stworzenie sprzyjających warunków do życia trzmiela, który obok pszczoły miodnej jest najważniejszym owadem zapylającym w naszej strefie klimatycznej.

2. Umożliwienie mieszkańcom miasta obserwacji świata przyrody w bezpośrednim kontakcie z różnorodnymi gatunkami roślin i zwierząt.

3. Stworzenie możliwości zdobycia wiedzy na temat zastosowania i właściwości leczniczych roślin poprzez informacje i zdjęcia umieszczone na tabliczkach edukacyjnych.

4. Umożliwienie nauczycielom z terenu gminy prowadzenia zajęć przyrody w naturalnym środowisku.

3. Stworzenie pięknego zakątka do wypoczynku i rodzinnych spacerów.

4. Rozwijanie wyobraźni dotykowej dzieci dzięki wykorzystaniu ścieżki sensorycznej.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Ogród znajdowałby się na terenie przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 4. Jest to teren ogólnie dostępny dla mieszkańców Aleksandrowa Łódzkiego w godzinach od 7.30 do 20.00.