Spotkania z kulturą miast partnerskich

Koszt zadania po weryfikacji

48000 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

Sala widowiskowa MDK oraz budynek pasywny, park miejski, MOSiR, szkoły, nocleg u aleksandrowskich rodzin lub w hotelu


5. Opis projektu

W ramach projektu zaproszeni zostaną przedstawiciele naszych miast partnerskich, celem przybliżenia mieszkańcom kultury ich regionów oraz wzajemnej integracji. Odbędą się spotkania, wystawy, konkursy, występy artystyczne, wspólne ogniska.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Od wielu lat nasze miasto jest partnerem dla łotewskiego Krasławia, austriackiego Ossjach oraz francuskiego Puget-Ville. Współpraca ta jest mało zarysowana w aleksandrowskiej przestrzeni kulturalnej, a mieszkańcy w dużej mierze nie wiedzą, że jakiekolwiek partnerstwo istnieje.

Realizacja zadania wpłynie na poprawę postrzegania naszego miasta na arenie współpracy międzynarodowej, przybliży kulturę i historię partnerskich krajów. Również może się przyczynić do turystycznej aktywności naszych mieszkańców. Docelowo może uda zorganizować się wymianę dzieci/młodzieży szkolnej pomiędzy Aleksandrowem Łódzkim a miastami partnerskimi.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Projekt dostępny dla wszystkich zainteresowanych uczestnictwem, w przypadku MDK ograniczeniem może być liczba miejsc na sali.