Monografia gminy Aleksandrów Łódzki

Koszt zadania po weryfikacji

50000 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

gmina Aleksandrów Łódzki


5. Opis projektu

W ramach projektu powstanie opracowanie przedstawiające dzieje gminy od zarania dziejów do chwili obecnej.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

aktualnie nie istnieje opracowanie przedstawiające kompleksowo dzieje naszej małej ojczyzny. Powstanie monografii pozwoli szeroko zaprezentować historię gminy, będzie stanowić materiał do nauki w szkołach gminnych. Monografia będzie stanowić materiał promocyjny.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Opracowanie będzie ogólnodostępne dzięki umieszczeniu części nakładu w bibliotece miejskiej oraz w bibliotekach szkolnych.