Chodnik dla Staszica

Koszt zadania po weryfikacji

200000 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

ulica Staszica w Aleksandrowie Ł, działka nr 238 właściciel gmina Aleksandrów Ł.


5. Opis projektu

wykonanie chodnika z kostki brukowej wzdłuż ulicy , obustronnie. Długość ulicy 284 m.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

obecnie chodnik jest w tak fatalnym stanie, że utrudnia chodzenie ludziom starszym, osobom niepełnosprawnym ruchowo oraz matkom z dziećmi w wózku. Szczególne utrudnienia występują w okresie jesienno-zimowym .


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

ulica jest ulicą ogólnodostępną, komunikującą okolicznych mieszkańców z centrum miasta (urzędy, sklepy, komunikacja, kościoły).