Międzypokoleniowe warsztaty z wykorzystaniem symulatora starości

Koszt zadania po weryfikacji

9800 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

Szkoły podstawowe i średnie z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki, Dom Dziennego Pobytu,,Wrzos"


5. Opis projektu

W ramach projektu zostaną zorganizowane warsztaty dla młodzieży z wykorzystaniem symulatora starości-imitującego odczucia wieku starczego. Założenie symulatora starości ma uświadomić jak ciężko jest starszemu człowiekowi poruszać się po schodach gdy nie ma poręczy aby się przytrzymać, jak traci orientacje w przestrzeni gdy gorzej widzi.Warsztaty poprowadzi specjalista w dziedzinie gerontologii. Na każde spotkanie zaproszone będą osoby starsze, która opowiedzą z jakimi problemami mierzą się w swoim życiu oraz jak radzą sobie z ograniczeniami spowodowanymi starością.

- liczba warsztatów -12

- liczba placówek oświatowych - 8

- czas trwania warsztatu- 90 minut

- liczba osób w grupie do 25 osób

- czas trwania projektu wrzesień - grudzień


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Warsztaty z wykorzystaniem symulatora starości będą miały charakter edukacyjny. Celem projektu jest uświadomienie dzieciom, młodzieży z jakimi ograniczeniami zmagają się osoby starsze na co dzień. Przekazanie wiedzy na temat ograniczeń i problemów wieku starszego oraz jak można pomagać osobom starszym.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Odbiorcami projektu będzie młodzież z aleksandrowskich szkół, uczestniczyć w nim będą również osoby starsze.Warsztaty będą odbywać się w godzinach pracy placówek oświatowych i pomocowych. Symulator starości będzie można wykorzystać prowadząc warsztaty w kolejnych latach.