Oświetlenie ulicy Cisowej i Kalinowej

Koszt zadania po weryfikacji

150000 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

Rejon ul. Cisowej oraz Kalinowej od ul. Wierzbińskiej w kierunku południowym.


5. Opis projektu

Lampy uliczne powinny być lokowane maksymalnie co 100 m. Obszar, na którym powinno zostać zamontowane oświetlenie uliczne wynosi około 1500 m. Aby poprawnie wykonać inwestycję należy zakupić około 15 lamp ze słupami.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

W rejonie ul. Cisowej w szybkim tempie powstają kolejne inwestycje a liczba mieszkańców stale się zwiększa. Inwestycja zakłada budowę oświetlenia ulicznego. W chwili obecnej we wspomnianym rejonie nie ma żadnego oświetlenia co jest szczególnie uciążliwe w okresie jesienno-zimowym kiedy zmrok zapada wcześnie. Montaż oświetlenia przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców oraz zmniejszy ryzyko wystąpienia nieszczęśliwych wypadków czy włamań.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Brak ograniczeń