Park zabaw i sportu

Koszt zadania po weryfikacji

200000 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

Skwer parkowy pomiędzy ulicą Zieloną a Parkową. Gmina Aleksandrów Łódzki


5. Opis projektu

Uniwersalne boisko do gier zespołowych, mała architektura.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Potrzeba dostosowania terenu do stworzenia ogólnodostępnej strefy sportu dla dzieci i młodzieży, do aktywnego spędzania wolnego czasu.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

ogólnodostępny bez ograniczeń