ROWEREM PO MIEŚCIE – opracowanie koncepcji komunikacji rowerowej w obrębie strefy miejskiej gminy Aleksandrów Łódzki

Koszt zadania po weryfikacji

50000 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

Projekt swoim zasięgiem ma obejmować miejską część gminy Aleksandrów Łódzki.


5. Opis projektu

W ramach projektu zostanie opracowana koncepcja komunikacji rowerowej na wskazanym obszarze. Podmiot realizujący projekt weźmie pod uwagę wszelkie dostępne dane geograficzne i demograficzne w tym: gęstość zaludnienia, rozmieszczenie zaludnienia, sieć drogową z uwzględnieniem natężenia ruchu i warunków administracyjnych. Przeanalizuje lokalne potrzeby transportowe w zakresie komunikacji rowerowej i wyznaczy generatory ruchu. Jednym z głównych elementów projektu będzie przeprowadzenie konsultacji społecznych nad zaproponowanymi rozwiązaniami. Przygotowana w ten sposób koncepcja będzie stanowiła rzetelnie opracowane podstawy do decyzji podejmowanych przez władze samorządowe w najbliższej przyszłości w zakresie podejmowanych inwestycji.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Opracowanie koncepcji pozwoli w najbliższej przyszłości na wprowadzanie do infrastruktury komunikacyjnej miasta odpowiednio przygotowanych elementów. Właściwy przebieg dróg dla rowerów, umiejętne rozmieszczenie infrastruktury towarzyszącej (np. parkingów, wiat), jak najwłaściwsze parametry technologiczne realizacji, a przede wszystkim założenie obsługi jak największej liczby mieszkańców przy jak najniższych nakładach inwestycyjnych – wszystko to umożliwi uzyskanie najlepszych rozwiązań technicznych i pozwoli na maksymalne wykorzystanie potencjału komunikacji rowerowej dla mieszkańców Aleksandrowa Łódzkiego.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Koncepcja pozwoli na wprowadzenie rozwiązań dostępnych dla wszystkich mieszkańców Aleksandrowa Łódzkiego.