Plenerowe multigranie

Koszt zadania po weryfikacji

35000 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

Teren MOSiR lub Park Miejski


5. Opis projektu

W ramach realizacji projektu planowane jest zaproszenie licznej grupy muzyków (instrumentalistów i wokalistów) do wspólnego, synchronicznego wykonania kilku, wszystkim znanych muzycznych utworów. W zależności od ilości osób chętnych do wzięcia udziału w wydarzeniu oraz liczby zaproszonych gości, może się okazać, że będzie to rodzaj dość rozbudowanego zespołu muzycznego. A orkiestrowe granie, orkiestrowe aranżacje muzyczne robią naprawdę ogromne wrażenie zarówno na uczestnikach takich wydarzeń jak i na ich odbiorcach. Dobór kompozycji pozostawiam realizatorom zadania, jednak zapewniam, że będą to piosenki melodyjne i dynamiczne, których wykonanie „na żywo” wyzwala pozytywną energię.

Założeniem projektu jest współistnienie przy jednym z głównych aleksandrowskich wydarzeń takich jak Dni Aleksandrowa lub Festiwal Sztuk Różnych. Korzystając z już istniejącej infrastruktury jednej z wcześniej wymienionych muzycznych imprez (m.in.: agregatów, nagłośnienia, ogrodzenia zaporowego, ochrony itp.), można tym samym zminimalizować koszty projektu, jednocześnie przeznaczając część środków na sprowadzenie potrzebnego sprzętu muzycznego (ciężkich instrumentów, mikrofonów itp. – choć z zgodnie z koncepcją projektu muzycy grają na własnych instrumentach muzycznych), promocję wydarzenia (plakaty, pamiątkowe koszulki) czy też zaproszenie gości specjalnych.

Zaproszenie do udziału w wydarzeniu znanych muzycznych artystów na pewno spowoduje, że całe przedsięwzięcie zyska na atrakcyjności, podniesie frekwencję i zwiększy swoją rangę.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Celem projektu jest zorganizowanie dodatkowej atrakcji podczas jednego z głównych wydarzeń muzycznych Aleksandrowa, która zainteresuje i pozyska jeszcze większe grono odbiorców. Muzyka wybrzmiewająca na żywo zawsze fascynuje, bawi oko i ucho, a ten pomysł pozwala w relatywnie niskim koszcie zainicjować wydarzenie dużego formatu. Uczestnictwo w jednym projekcie zarówno członków lokalnych zespołów i grup muzycznych, solistów, uczniów aleksandrowskiego Młodzieżowego Domu Kultury, zaprzyjaźnionych muzyków z regionu, zaproszonych gości specjalnych a także każdego, kto będzie miał ochotę zaangażować się w realizację tego pomysłu, będzie na pewno niezapomnianym wydarzeniem dla każdego z nich. Mieszkańcy Aleksandrowa będą mogli wziąć udział w wydarzeniu, które z powodzeniem organizowane było już w wielu miejscach na świecie, przyciągało masę wykonawców i jeszcze większą liczbę widzów.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Czynnym uczestnikiem wydarzenia może być każdy, kto lubi śpiewać lub gra na dowolnym instrumencie. Bez względu na wiek, płeć czy jakąkolwiek przynależność. Odbiorcami eventu będą wszyscy, którzy danego dnia pojawią się w miejscu realizacji projektu. Pod tym względem jest to projekt uniwersalny, dla wszystkich osób kochających muzykę na żywo. Godzina rozpoczęcia wydarzenia będzie podana do ogólnej informacji przez organizatora, realizatora projektu. Brak ograniczeń w dostępie do obiektów sugerowanych do realizacji projektu.