ABC Pierwszej Pomocy - to musi być łatwe!

Koszt zadania po weryfikacji

12000 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

świetlice, sale OSP - obiekty przeznaczone do spotkań lokalnej społeczności


5. Opis projektu

Celem projektu jest przeszkolenie mieszkańców gminy Aleksandrowa Łódzkiego z umiejętności udzielania pierwszej pomocy i postępowaniu w stanach zagrożenia życia u osób dorosłych i dzieci.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Nabyte umiejętności u mieszkańców gminy Aleksandrowa Łódzkiego w udzielaniu pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia życia, znacząco mogą wpłynąć na przeżywalność ich bliskich lub osób, u których doszło do bezpośredniego zagrożenia życia przed przybyciem pogotowia ratunkowego.

Statystyczna przeżywalność nagłego zatrzymania krążenia to zaledwie 5-10%, co roku dochodzi do 700 000 nagłych zgonów sercowych, każdy z Nas może przyczynić się do zwiększenia przeżywalności - wystarczy tak niewiele. Czy jesteśmy przygotowani, by w naszej obecności znalazł się ktoś kto potrzebuje udzielenia pierwszej pomocy- pamiętaj że on nas nie wybiera.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Cykl 10 szkoleń, jedno szkolenie do 10-12 osób. W przypadku dużego zainteresowania możliwość zwiększenia cyklu o kolejne szkolenia. Szkolenia kierowane do każdego mieszkańca gminy, realizacja w miejscach dostępnych dla wszystkich. Realizacja we wcześniej uzgodnionych terminach.