Pokrycie odcinka drogi tłuczniem z domieszką glinki

Koszt zadania po weryfikacji

200000 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

Aleksandrów Łódzki, ul. Brużyca od nr 75 do nr 104/106 włącznie (odcinek o długości ok. 400 m).


5. Opis projektu

Wskazany odcinek drogi będzie pokryty warstwą tłucznia z domieszką glinki, powodującą lepszą przyczepność tłucznia, co powinno zapewnić trwałość tak wykonanej nawierzchni i brak pylenia.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Od wielu lat mieszkańcy odnośnego odcinka ul. Brużyca borykają się z kłopotami wynikającymi z bardzo złego stanu drogi dojazdowej do swoich nieruchomości. Droga była już wielokrotnie naprawiana w sposób "doraźny". Działania te z całą pewnością pochłaniały określone koszty, natomiast ich skutek był jedynie chwilowy. Po ostatniej naprawie (wysypaniu kruszywem) okazało się na przykład, że co prawda nawierzchnia drogi jest równiejsza, natomiast ruch samochodów powoduje trudne do wytrzymania, wręcz zagrażające zdrowiu pylenie.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Nie dotyczy.