Strefy street workout w Naszym Mieście

Koszt zadania po weryfikacji

100000 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Włodzimierza Smolarka w Aleksandrowie Łódzkim


5. Opis projektu

W ramach projektu powstanie konstrukcja do ćwiczeń, na której można na świeżym powietrzu przeprowadzić profesjonalny trening z zastosowaniem wysokiej jakości

sprzętu street workout i fitness.

„uliczny trening – aktywność fizyczna polegająca na

wykorzystywaniu elementów zabudowy miejskiej do wykonywania ćwiczeń opartych głównie o kalistenikę.

Obiekt ten mógłby zostać umieszczony tuż obok już istniejących siłowni na świeżym powietrzu, które cieszą się w naszym mieście ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców.

W innych miastach istniejące obiekty przyciągają przede wszystkim młodzież i zachęcają do uprawiania przez nich sportu.

W skład obiektu powinno wchodzić:

-drążki do street workout na różnych poziomach wysokości

-poręcze równoległe

- ławeczki

- wieże kalisteniczne

- drabinka pionowa

- drabinki poziome

-koła gimnastyczne

i inne


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Celem budowy Stref Street Workout jest poprawienie jakości życia mieszkańców. Nie potrzeba wspominać jak pozytywny wpływ ma uprawiania sportów. W naszym mieście niestety brakuje podobnych obiektów umożliwiających młodzieży spędzania wolnego czasu. Cieszące się ogromną popularnością w innych miastach, mogłyby również służyć do budowania sylwetki naszym mieszkańcom.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Obiekt dostępny dla każdego, o dowolnej porze dnia czy nocy. Bezpieczna konstrukcja z odpowiednią amortyzacją podłoża. Dzieci pod opieką osób dorosłych. Dobrze zaprojektowany może również służyć osobom niepełnosprawnym.