Ucz się wirtualnie — działaj realnie

Koszt zadania po weryfikacji

50000 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

Szkoła Podstawowa nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim, Ochotnicza Straż Pożarna w Chrośnie


5. Opis projektu

Każdy ma szansę nauczyć się pierwszej pomocy – bez względu na wiek i umiejętności.

Z naszym pomysłem chcemy trafiać już do najmłodszych, tak aby od najwcześniejszych lat wykształcać postawę, że każdy z nas, jeśli będzie świadkiem zdarzenia, może mieć wpływ na życie drugiego człowieka. Odpowiednie przeszkolenie i zadziałanie w tych niespodziewanych momentach może uratować czyjeś życie.

Narzędziem wykorzystywanym podczas szkolenia będzie gra, której celem jest URATOWANIE ŻYCIA. Jest to skuteczna i innowacyjna metoda zainteresowania udziałem w zajęciach dzieci i młodzież, ponieważ współczesna młodzież żyje technologią. Uczestnicy szkolenia z pewnością przeniosą zdobyte w wirtualnym świecie umiejętności do świata realnego.

W ramach projektu zostanie zakupiony zestaw sprzętu umożliwiający przeprowadzania szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej, innowacyjną metodą, przy użyciu gogli wirtualnej rzeczywistości VR z dostępem do platformy szkoleniowej.

Najnowsze badania nad wirtualną rzeczywistością dowodzą, że jeżeli czegoś doświadczymy w nierzeczywistym świecie, to następnym razem nasza postawa w realnym świecie będzie bardziej pewna siebie, reakcja wobec zagrożenia szybsza, a działanie skuteczniejsze. Bodźce, generowane w świecie wirtualnym, są odbierane przez nasz mózg jako prawdziwe. Bezpośrednio przekłada się to na poziom emocji, a zdobyte dzięki temu doświadczenia na nowe umiejętności.

Pozyskany sprzęt będzie wykorzystywany podczas zajęć ze strażakami w Szkole Podstawowej nr 4 oraz różnego rodzaju imprezach plenerowych odbywających się na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Propagowanie i przybliżanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki.

Nabywanie właściwych umiejętności i zachowań podczas udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym sposoby radzenia sobie ze stresem.

Coraz częściej dochodzi do sytuacji nagłego zatrzymania krążenia wśród ludzi w różnym wieku. Niestety tylko co 10 osobie udaje się przeżyć. Podjęcie czynności ratunkowych przez świadków zdarzenia może spowodować 3-krotny wzrost przeżywalności. Realizacja tego projektu przyczyni się do podniesienia wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy wśród mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Zakupiony sprzęt będzie znajdował się w Szkole Podstawowej nr. 4 w Aleksandrowie Łódzkim. Wszyscy mieszkańcy Gminy Aleksandrów Łódzki będą mogli korzystać z zakupionego sprzętu, np. podczas dni otwartych, pikników rodzinnych i imprez plenerowych lub w dowolnym terminie po wcześniejszym umówieniu się z opiekunem sprzętu.