Modernizacja i zarybienie stawu Jana.

Koszt zadania po weryfikacji

200000 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

Staw Jana przy ul. Warszawskiej


5. Opis projektu

Projekt ma za zadanie stworzenie miejsca do wspólnego spędzania czasu i modernizację stawu — w formie i takim zakresie, jakie uda się zmieścić w kwocie projektu.

Proponuję, aby staw został oczyszczony i oświetlony. Wokół stawu mogłyby stanąć ławki i powstać nowe nasadzenia.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

W Aleksandrowie Łódzkim nie mamy dużych zbiorników wodnych. Staw Jana mógłby być wizytówka naszego miasta i miejscem, gdzie nad wodą będą mogły spędzać czas całe rodziny.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Projekt ogólnodostępny