Oświetlenie ulicy Spacerowej w Rąbieniu

Koszt zadania po weryfikacji

50000 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

ul. Spacerowa, Rąbień AB


5. Opis projektu

Zakup i montaż 5 latarni ulicznych.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Ulicą Spacerową poruszają się m. in. dzieci i młodzież mieszkające przy pobliskich ulicach (Ziemiańskiej, Liliowej, Kreciej, Wycieczkowej, Chińskiej, Różanej i in.) uczęszczające do szkół w Aleksandrowie Łódzkim lub dochodzące do przystanku autobusu 84B czy 78, którymi mogą dojechać do szkół w Łodzi. Osoby dorosłe pracujące w Aleksandrowie lub dojeżdżające do pracy w Łodzi również codziennie pokonują tę trasę. W miesiącach jesiennych i zimowych, idąc rano lub po południu nieoświetloną ulicą nie czują się bezpiecznie. Dzieci z reguły są wówczas odprowadzane przez kogoś z rodziny, co jest uciążliwe.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Projekt ogólnodostępny dla mieszkańców.