Częściowe oświetlenie ulicy Torfowej od ul. Wolskiej do ulicy Mieszka I

Koszt zadania po weryfikacji

99000 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

ul. Torfowa zarządca gmina Aleksandrów Łódzki


5. Opis projektu

Opracowanie dokumentacji projektu i budowa nowej lini kablowej ze słupami oświetleniowymi na odcinku ulicy Torfowej od ulicy Wolskiej do ul. Mieszka I


6. Uzasadnienie realizacji projektu

W związku ze zwiększonym ruchem samochodów i skracających sobie drogę przez mieszkańców Rąbienia i Rąbienia AB od ulicy Wolskiej do ulicy 11-go Listopada dla zwiększenia bezpieczeństwa pieszych,rowerzystów,osoby biegające rekreacyjnie oświetlenie jest niezbędne.

Nadmieniam że pomimo ograniczenia prędkości do 30km/na godzinę samochodu jeżdżą bardzo szybko co grozi wypadkiem.

Nie posiadamy chodników a asfalt na naszej ulicy jest dość wąski i pobocze również wąskie co zmusza pieszych chodzenia po asfalcie co grozi niebezpieczeństwem dla pieszych oraz mieszkańców.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Odbiorcy projektu