Wymiana chodnika przy ul. Wschodniej

Koszt zadania po weryfikacji

200000 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

ul. Wschodnia w Aleksandrowie Łódzkim


5. Opis projektu

Wymiana płyt chodnikowych przy ul. Wschodniej.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa przy ul. Wschodniej poprzez wymianę płyt chodnikowych. Zdecydowana większość mieszkańców ul. Wschodniej to ludzie w podeszłym wieku i poprzez nierówne chodniki dochodziło kilkukrotnie do złamań kończyn. Ulica znajduje się blisko centrum Aleksandrowa Łódzkiego, lecz od dawna nie była modernizowana.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Ogólnodostępna dla wszystkich mieszkańców gminy, zarówno mieszkańców, jak i przejezdnych.