Progi zwalniające na jezdni ulicy Torfowej

Koszt zadania po weryfikacji

30000 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

Ulica Torfowa


5. Opis projektu

Zamontowanie progów zwalniających


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Ograniczenie prędkości pojazdów na ulicy Torfowej, poprawa bezpieczeństwa


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Nieograniczone