Parking przy boisku sportowym w Rudzie Bugaj.

Koszt zadania po weryfikacji

100000 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

Lokalizacja obiektu - wzdłuż ulicy Ruda Bugaj od Podleśnej równolegle do boiska sportowego (na niezagospodarowanym odcinku).


5. Opis projektu

Projekt zakłada wybudowanie parkingu dla samochodów osobowych, z dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych. Umiejscowiony będzie na 375 m2 niezagospodarowanego terenu boiska sportowego. Zakładana długość wynosi 75 mb i szerokość 5 mb - stanowiąca przedłużenie istniejącego już parkingu mieszkańców bloku. W ramach projektu przewidziane jest również zdemontowanie starego ogrodzenia oraz montaż nowego z paneli ogrodzeniowych wraz z podmurówką.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Celem projektu jest wybudowanie parkingu dla osób przyjeżdżających w celu skorzystania z boiska sportowego (m.in. sportowców, trenerów, kibiców i innych osób). Ponadto, istnieje potrzeba stworzenia miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych ze względu na istniejący i cieszący się dużą popularnością integracyjny plac zabaw dla dzieci. Aktualnie istniejący parking zawiera kilka miejsc i znajduje się w dyspozycji mieszkańców bloku. Wobec powyższego, osoby korzystające z boiska i ww placu zabaw nie mają możliwości parkowania, a parkując przy ulicy dojazdowej uniemożliwiają przejazd autobusu szkolnego czy innych dużych samochodów. Projektowany parking umożliwi swobodny i bezpieczny dojazd do boiska i placu zabaw. Podniesie komfort życia mieszkańców bloku i umożliwi swobodny dojazd autobusu do szkoły oraz służb ratunkowych.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Obiekt ogólnodostępny publicznie całodobowo, z dwoma miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.