Chodnik na ulicy Parkowej

Koszt zadania po weryfikacji

200000 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

ulica Parkowa w Aleksandrowie Łódzkim, właściciel działki Gmina Aleksandrów Łódzki


5. Opis projektu

Wyrównanie terenu i położenie nowego chodnika wzdłuż ulicy Parkowej.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Stan chodnika przy ulicy Parkowej jest fatalny, co utrudnia poruszanie się pieszych, szczególnie osób starszych i niepełnosprawnych. Wymiana chodnika poprawi estetykę tego fragmentu miasta i ułatwi poruszanie się mieszkańcom.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

dostępna dla użytkowników ulicy Parkowej i pozostałych mieszkańców Aleksandrowa Łódzkiego