Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rąbieniu

Koszt zadania po weryfikacji

200000 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

Ochotnicza Straż Pożarna w Rąbieniu, ul. Pańska 15 Rąbień


5. Opis projektu

Projekt przewiduje zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, ze zbiornikiem wody dla OSP w Rąbieniu. Samochód będzie służył do wyjazdów ratowniczo-gaśniczych, takich jak: likwidacja miejscowych zagrożeń (wiatrołomy, kolizje i wypadki drogowe, usuwanie gniazd owadów, itp.) oraz pożarów. Będzie w gotowości operacyjnej 24 godziny na dobę, przez cały rok. Poza działaniami ratowniczymi będzie służył do ćwiczeń, szkoleń, przewozu strażaków, młodzieży, podczas pokazów ratowniczych, zawodów i festynów organizowanych dla całej miejscowej społeczności. Samochód posiada Świadectwo Dopuszczenia CNBOP.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Zakupu lekkiego samochodu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rąbieniu spowoduje zwiększenie możliwości niesienia pomocy społeczeństwu w czasie miejscowych zagrożeń (wiatrołomy, kolizje i wypadki drogowe, usuwanie gniazd owadów, wycieki płynów eksploatacyjnych na jezdniach, itp.) oraz pożarów. Pojazd, na który nie jest wymagane Prawo Jazdy kategorii C pozwoli na bardziej elastyczne dysponowanie strażaków do akcji i pozwoli uniknąć sytuacji, niewyjechania do zdarzenia z powodu braku kierowcy z takim prawem jazdy.

Zakupiony samochód będzie służył do transportu osób z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i Kobiecej Drużyny Pożarniczej na szkolenia, ćwiczenia, zawody jednostek z terenu gminy i powiatu. Posłuży również podczas zabezpieczeń lub kierowania ruchem drogowym przez druhów OSP w czasie imprez masowych, zgromadzeń kulturalno-sportowych oraz religijnych.

Zakup przez jednostkę OSP w Rąbieniu lekkiego samochodu ratowniczego-gaśniczego uprzywilejowanego w ruchu drogowym w znacznym stopniu poprawi skuteczność działań jednostki, co w konsekwencji poprawi bezpieczeństwo mieszkańców terenu działania jednostki i całej gminy.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Potencjalnymi odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy terenu działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Rąbieniu, bezpośrednimi odbiorcami są strażacy z jednostki i osoby, którym udzielają oni pomocy. Często są to osoby niepełnosprawne (np. mieszkańcy DPS-u), czy starsze, które zasłabły, zatrzasnęły się w mieszkaniu lub narażone są na miejscowe zagrożenia. Odbiorcami są również wszystkie osoby biorące udział w imprezach (biegi, wyścigi,festyny, koncerty, itp.) zabezpieczanych przez jednostkę.

Pojazd będzie w gotowości operacyjnej 24 godziny na dobę, przez cały rok.