"Pieszy bezpieczny na przejściu przez jezdnię"

Koszt zadania po weryfikacji

25000 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

Aleksandrów Ł., ul. Sikorskiego.


5. Opis projektu

Wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Sikorskiego (w rejonie marketu Gama).


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Celem tego projektu jest zapewnienie bezpiecznego przejścia przez jezdnię osobom starszym, schorowanym, niepełnosprawnym oraz z osobom z małymi dziećmi, na terenie osiedla Sikorskiego i Bratoszewskiego. Powyższy projekt pisany jest na prośbę mieszkańców, którzy zgłaszali ten postulat do radnych ARS w czasie ich dyżurów.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Odbiorcami projektu będą piesi (szczególnie osoby starsze i niepełnosprawne) oraz kierowcy poruszający się po terenie miasta (osiedla).