#OTWIERAJ - CZAS RATUJE!

Koszt zadania po weryfikacji

134926.51 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

Teren Miasta i Gminy Aleksandrów Łódzki


5. Opis projektu

Zakup nowoczesnego sprzętu hydraulicznego wykorzystywanego do ratownictwa technicznego. Pozyskany sprzęt ratowniczy zostanie wykorzystany podczas każdej akcji, w której życie i zdrowie ludzkie będzie zagrożone, a w szczególności podczas wypadków komunikacyjnych i uzyskiwaniu dostępu do pomieszczeń - czyli wszędzie tam, gdzie czas dotarcia do osoby poszkodowanej odgrywa kluczową rolę.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Za każdym razem, gdy dochodzi do nieszczęśliwego wypadku, ogromną rolę odgrywa czas!

Aleksandrowscy strażacy to prawdziwi profesjonaliści. Wraz z postępem technologicznym wzrastają wymagania stawiane ratownikom.

Niestety statystyka przedstawia coraz większą liczbę zdarzeń o skomplikowanym charakterze m.in. wypadki na drogach z udziałem nowoczesnych pojazdów, czy forsowanie solidnych drzwi lokali mieszkaniowych.

W świetle nowych wymagań, strażacy potrzebują nowoczesnego sprzętu do sprawniejszego niesienia pomocy.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Odbiorcą projektu będą wszyscy mieszkańcy miasta i gminy.