Fotopułapka na śmieciarzy

Koszt zadania po weryfikacji

30000 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

Miejsca w Gminie szczególnie narażone na nielegalne wyrzucanie śmieci (szczególnie okolice lasów)


5. Opis projektu

Projekt zakłada zakup mobilnych urządzeń monitorujących, czyli tzw. fotopułapek. Zakres realizacji zakupu taki, jaki uda się zmieścić w kwocie projektu.

Zadaniem fotopułapek będzie strzeżenie terenów naszej gminy głównie przed osobami, które nielegalnie wyrzucają śmieci w niedozwolonych miejscach. Dzięki nim będzie możliwe zidentyfikowanie takich osób oraz ich ukaranie.

Mobilność urządzenia zapewnia możliwość zamontowania go w różnych miejscach zależenie od potrzeb. Może pomóc także w wykrywaniu innych wykroczeń (takich jak wandalizm, porzucanie zwierząt czy kradzieże) szczególnie na terenach wiejskich poza miastem, gdzie nie działa monitoring stały a patrole policyjne są rzadsze. Operatorami urządzenia mogą być na przykład strażacy OSP, którzy dobrze znają sytuację na terenie swoich sołectw.

(Fotopułapka — to kamera z czujnikiem ruchu, który aktywuje robienie zdjęć lub nagrywanie filmów w momencie wykrycia ruchu. Dzięki odpowiedniemu kamuflażowi jest trudna do wykrycia, a technika mocowania pozwala na zamontowanie jej w wielu miejscach — na drzewie, słupie, płocie itp.)


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Celem projektu jest przede wszystkim ochrona przyrody przed osobami, które nielegalnie wyrzucają śmieci na terenie naszej gminy (zwłaszcza w okolicy lasów i dróg w sołectwach). W ostatnim czasie cyklicznie pojawiają się takie osoby, które trudno potem odnaleźć i zidentyfikować, natomiast pozostawione po nich śmieci muszą zostać posprzątane. Fotopułapki pozwolą nie tylko pomóc w ujęciu takich osób, ale spowodują także zmniejszenie liczby nielegalnych zachowań dzięki świadomości, że takie urządzenie może znajdować się akurat w pobliżu. Fotopułapka może poprawić poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz zarejestrować wiele innych przestępstw i wykroczeń.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Urządzenie jest mobilne, zatem może funkcjonować w dowolnym miejscu zależnie od potrzeb.