"Zagraj to jeszcze raz"

Koszt zadania po weryfikacji

20000 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

Biblioteka Publiczna im. Jana Machulskiego Aleksandrów Łódzki, pl. Kościuszki 12


5. Opis projektu

"Zagraj to jeszcze raz" to przypomnienie twórczości Jana Machulskiego, polskiego aktora filmowego, teatralnego i telewizyjnego, reżysera i pedagoga, artysty związanego z Aleksandrowem Łódzkim. Od 2009 roku Jan Machulski jest patronem Biblioteki. Prezentując jego twórczość chcemy przypomnieć aleksandrowianom tą znamienitą postać polskiej kultury. W ramach projektu pokazanych zostanie kilka wybranych filmów Machulskiego. Przed każdym seansem odbędzie się prelekcja filmoznawcy poświęcona prezentowanemu filmowi oraz jego twórcy. Na zakończenie planujemy koncert muzyki filmowej do twórczości Jana i Juliusza Machulskich. Projekt będzie realizowany w czerwcu i lipcu 2020.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Celem projektu jest wzbogacanie wiedzy o życiu i twórczości Jana Machulskiego, patrona Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie Łódzkim przez prezentowanie jego dokonań artystycznych podczas przeglądu filmów. Ponadto pośrednie cele to 1. stworzenie ciekawej i wartościowej oferty kulturalnej zaspokajającej istotne potrzeby uczestnictwa w życiu kulturalnym 2. Wzbogacenie i urozmaicenie życia kulturalnego gminy 3. Poprawa integracji lokalnej społeczności 4. Poszerzenie wakacyjnej oferty wydarzeń dla mieszkańców pozostających w mieście


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Odbiorcami naszej oferty są miłośnicy kameralnych imprez, gustujący w nietuzinkowych koncertach, spektaklach, lubiących wspólne, integracyjne spotkania. To wymagający widz, który oczekuje ciekawych, na wysokim poziomie propozycji. Taki rodzaj spotkań to wspaniały sposób na integrację mieszkańców, na wyzwalanie kreatywności, pokazywanie jak ciekawie i aktywnie można spędzać wolny czas w Bibliotece, nie tylko wypożyczając książki, ale uczestnicząc w atrakcyjnych wydarzeniach. Niebagatelną sprawą w tym wszystkim jest też ciekawa, niewymuszona forma promocji czytelnictwa w naszej gminie. Nasza Biblioteka posiada ponad 2000 czytelników i ta liczba, w przeciwieństwie, do wielu polskich bibliotek, z roku na rok się zwiększa. Jest to niewątpliwie wynik pracy bibliotekarzy naszej książnicy, ciekawej oferty czytelniczej, która zaspokaja najbardziej wybrednych czytelników, ale nie bez wpływu na stan czytelnictwa mają zapewne też wydarzenia kulturalne, społeczne organizowane w naszej Bibliotece m.in. właśnie w czytelni, które przyciągają osoby z odległych krańców miasta i gminy. Wielu ich uczestników zostaje naszymi czytelnikami.