Park trampolin, zieleni i radości

Koszt zadania po weryfikacji

200000 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

Park miejski przy ul Zielonej/Poniatowskiego/Parkowej


5. Opis projektu

Odnowienie zaniedbanego parku przy ul. Zielona – Poniatowskiego – Parkowa. Poprawa niskiej zieleni przez nasadzenia kwiatów i roślin ozdobnych. Montaż ławek, koszy na śmieci. Przebudowa i rozbudowa istniejącego w parku placu zabaw. Zmontowanie na terenie parku kilku różnej wielkości trampolin naziemnych co stworzy nieistniejącą do tej pory w mieście atrakcję.

W ramach projektu zostaną dodane sprzęty do zabawy dla dzieci, huśtawki oraz kosze i ławki dla opiekunów dzieci, a park zostanie doświetlony.

(W takim zakresie, na jaki pozwoli inwestycja).


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Odnowienie parku znacznie przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców. Poprawi estetykę okolicy a dzieciom i młodzieży zapewni bezpieczne miejsce do spędzania czasu. Montaż trampolin naziemnych spowoduje pojawienie się w mieście nowej atrakcji i sposobu spędzania wolnego czasu.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Obiekt ogólnodostępny-park miejski