Jerzyki i Jeżyki, czyli domki dla jeży oraz dla ptaków

Koszt zadania po weryfikacji

43000 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

Cała gmina


5. Opis projektu

1. Zakup 600 ptasich budek - 60% zwykłe, 40% dla jerzyków.

2. Zakup 200 budek dla jeży.

3. Zakup 300 karmników.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Działania ekologiczne są bardzo ważnym aspektem funkcjonowania gminy. Budki dla ptaków i jeży oraz karmniki otrzymają mieszkańcy Gminy. Dodatkowo budki zostaną zawieszone na drzewach w parkach miejskich oraz na drzewach na terenach gminnych. Na jesień zostaną na tych terenach wystawione budki dla jeży.

Zwiększenie populacji małych ptaków zmniejszy ilość owadów uciążliwych dla mieszkańców - np. komarów. Przyczyni się również do większej różnorodności gatunkowej.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Projekt ogólnodostępny