Oświetlenia przejścia dla pieszych

4. Miejsce realizacji projektu

Przejście przez ulicę przy przystanku autobusowym Rąbień Centrum


5. Opis projektu

Ustawienie latarni lub innego oświetlenia ulicznego.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Oświetlenie przejścia dla pieszych przy przystanku Rąbień Centrum zwiększyło by bezpieczeństwo mieszkańców i dzieci wracających do domu. Wieczorem przejście to jest bardzo niebezpieczne, piesi są niewidoczni co powoduje duże niebezpieczeństwo zarówno dla osób przechodzących przez jezdnię jak i dla kierowców.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Ogolno dostepne