Dokumenty 2020

      


Załączniki:
  • Uchwała ABO 2020 [POBIERZ]
  • Oświadczenie właściciela zarządcy terenu [POBIERZ]
  • Oświadczenie o ogólnodostępności [POBIERZ]
  • Wyniki weryfikacji ABO2020 [POBIERZ]
  • Rozstrzygnięcie Odwoławczego Zespołu Konsultacyjnego [POBIERZ]