Aleksandrowski
Budżet Obywatelski
2018

ZANIM WYPEŁNISZ WNIOSEK

CO MUSISZ WIEDZIEĆ, ZANIM ZGŁOSISZ PROJEKT?

PRZYDATNE INFORMACJE

CO ZAWIERA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY? Na jakie pytania musisz być gotowy?

 Wypełniając formularz zgłoszeniowy, Wnioskodawca musi podać:

  • swoje imię i nazwisko
  • PESEL
  • adres zameldowania (miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania)
  • telefon kontaktowy
  • adres e-mail.

Trzeba zaznaczyć kategorię projektu:

  • projekty inwestycyjne do 200 tys. zł lub projekty miękkie-społeczne do 50 tys. zł.

Nazwa projektu — najlepiej, jeśli będzie „chwytliwa”.

Miejsce realizacji projektu — w tej rubryce należy podać dokładny adres (o ile to możliwe) lub jak najbardziej przybliżone miejsce usytuowania projektu, np. skwer przy ulicy Kwiatowej, obok numeru 123… oraz dane właściciela lub zarządcy terenu.

 Opis projektu jest bardzo ważny, a nawet najważniejszy! W tej rubryce trzeba jak najbardziej szczegółowo opisać, co zostanie zrealizowane w ramach projektu zadania. Proszę pamiętać, że projekty nie mogą zawierać wskazań konkretnych wykonawców zadania.

Uzasadnienie projektu pomoże Komisji Weryfikacyjnej w ocenie projektu zadania. Warto pamiętać, że najwięcej punktów zdobędziemy za dobre uzasadnienie celu i potrzeby realizacji zadania, a także wpływu projektu na życie mieszkańców.

Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców — do kogo kierowany jest projekt, w jakich godzinach będzie można z niego korzystać, czy jest przystosowany dla niepełnosprawnych, ewentualnie czy są jakieś ograniczenia w dostępie do obiektu itp. 

 Wstępny kosztorys. Warto poświęcić dużo uwagi i starać się jak najbardziej precyzyjnie określić koszty zadania. Na początek można wypisać wszystkie elementy, które należy zrealizować, by zadanie mogło zostać wykonane — od projektu, poprzez zakup materiałów i wykonanie. Dobrze jest wyszczególnić części składowe projektu zadania i przy każdej z nich oszacować koszty. A potem podsumować całość zadania. Pamiętamy, że przy zadaniach inwestycyjnych musi nam wystarczyć 200 tys. złotych, a przy miękkich — 50 tys. złotych. Oczywiście mogą to być kwoty niższe.

Mogą być potrzebne załączniki, czyli oświadczenia, jeśli obiekt nie jest ogólnie dostępny dla mieszkańców. Wówczas oświadczenie da gwarancję, że zostaną określone zasady korzystania z projektu. Drugim przypadkiem jest oświadczenie właściciela bądź zarządcy terenu, którego właścicielem bądź zarządcą nie jest gmina.