Grupowa Oczyszczalnia Ścieków

 • oczyszczalnia_014.jpg
 • oczyszczalnia_015.jpg
 • oczyszczalnia_016.jpg
 • oczyszczalnia_017.jpg
 • oczyszczalnia_018.jpg
 • oczyszczalnia_019.jpg
 • oczyszczalnia_020.jpg
 • oczyszczalnia_021.jpg
 • oczyszczalnia_022.jpg
 • oczyszczalnia_023.jpg
 • oczyszczalnia_024.jpg
 • oczyszczalnia_025.jpg
 • oczyszczalnia_026.jpg
 • oczyszczalnia_028.jpg
 • oczyszczalnia_027.jpg
 • oczyszczalnia_029.jpg
 • oczyszczalnia_030.jpg
 • oczyszczalnia_031.jpg
 • oczyszczalnia_032.jpg
 • oczyszczalnia_033.jpg
 • oczyszczalnia_001.jpg
 • oczyszczalnia_002.jpg
 • oczyszczalnia_003.jpg
 • oczyszczalnia_004.jpg
 • oczyszczalnia_005.jpg
 • oczyszczalnia_006.jpg
 • oczyszczalnia_007.jpg
 • oczyszczalnia_008.jpg
 • oczyszczalnia_009.jpg
 • oczyszczalnia_011.jpg
 • oczyszczalnia_010.jpg
 • oczyszczalnia_013.jpg
 • oczyszczalnia_012.jpg

13 marca 2017 r. kl. I TI uczestniczyła w wycieczce do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. Spotkanie rozpoczęło się od zaproszenia nas do sali audiowizualnej, gdzie obejrzeliśmy film dot. Oczyszczalni.  Druga część wycieczki polegała na zwiedzaniu terenu  z przewodnikiem. Uczniowie dowiedzieli się, jak wygląda proces oczyszczania ścieków, na czym polega praca osób zatrudnionych  w w/w instytucji.

Wycieczka odbyła się w ramach realizacji projektu ekologicznego  „Żyj w zgodzie  z naturą”.